wiadomości budowlane

Aktualności SNB

SNB bierze udział w spotkaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

W dniu 19 lipca 2018 r. w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie dotyczące otoczenia prawnego związanego z sektorem budowlanym. W spotkaniu udział wzięli  wysocy przedstawiciele administracji rządowej. Środowisko budowlane reprezentowały organizacje branżowe i zawodowe budownictwa, a także Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki. Dominującym tematem spotkania były problemy dużych firm budowlanych realizujących projekty infrastrukturalne: drogowe i kolejowe dla GDDKiA oraz PLK. Podnoszono problemy z brakiem wzorów umów na realizację inwestycji, klauzul rewaloryzacyjnych w umowach, odwróconego VAT-u, zabezpieczeń bankowych dla realizowanych kontraktów, płatności inwestorów za materiały i usługi, obniżonej stawki VAT oraz braku pracowników. Ministerstwo Finansów poinformowało, że analizuje zasadność wycofania się z odwróconego VAT-u. Podjęto decyzję dotyczącą rezygnacji z obniżonej stawki VAT na usługi w budownictwie na rzecz przyjęcia ujednoliconej 23% stawki.  Z kolei resort przedsiębiorczości i technologii przedstawił koncepcję centrum tworzenia dobrych praktyk dla prowadzenia działalności przedsiębiorstw i interweniowania w innych resortach, czy urzędach które do tych praktyk się nie stosują. W tym celu zwrócono się do obecnych na spotkaniu o przekazywanie udokumentowanych sygnałów związanych z problemami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i propozycji rozwiązań tych problemów. Na potrzeby zgłaszania postulatów i rozwiązań problemów udostępniono następujące urzędowe adresy mailowe: Krzysztof.Zareba@mpit.gov.pl, Krystyna.Wiaderny-Bidzinska@mpit.gov.pl

SNB z zadowoleniem przyjęło informację o utworzeniu takiego kanału do kontaktu środowiska budowlanego z administracją rządową, zamierzając z niego korzystać.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas