wiadomości budowlane

Aktualności SNB

VELUX nowym członkiem wspierającym SNB

Firma VELUX stała się nowym członkiem wspierającym SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę modernizacji przepisów techniczno-budowlanych w ramach szerokiej dyskusji środowiskowej. VELUX jest jedną z najsilniejszych marek w segmencie materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz. Celem firmy jest “Wskazywać drogę rozwoju...

Wystąpienie przedstawiciela SNB na posiedzeniu Komitetu Technicznego 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków

28 października 2011 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków. W ramach ustalonego programu posiedzenia przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń, główny ekspert SNB, zaprezentowała cele i zadania platformy środowiskowej utworzonej na rzecz modernizacji warunków technicznych dla budynków....

Dörken Delta Folie nowym członkiem wspierającym SNB

Dörken Delta Folie Sp. z o.o stała się nowym członkiem wspierającym SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę modernizacji przepisów techniczno-budowlanych w ramach szerokiej dyskusji środowiskowej. Firma Dörken, z wiodącą marką DELTA®, posiada czołową pozycję na rynku folii budowlanych. Oferta firmy obejmuje: folie na dachy...

SNB zawarło porozumienie z KIGEiT

SNB podpisało w dn. 30 września 2011 r. Porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Współpraca realizowana będzie w zakresie celów statutowych SNB i KIGEiT, a w szczególności w zakresie prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie...

Udział SNB w uroczystościach Dnia Budowlanych 2011

W dniu 27 września 2011 r. SNB uczestniczyło w uroczystościach Dnia Budowlanych 2011, organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Porządek spotkania obejmował: nadanie odznaczeń państwowych, odznaczeń resortowych Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” oraz godności Osobowości Roku 2010 w Budownictwie, ogłoszenie wyników XIV edycji konkursu Pracodawca Roku...

SNB zawarło porozumienie z PIGE

SNB podpisało w dn. 16 września 2011 r. w Szczyrku Porozumienie o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki. Współpraca realizowana będzie w zakresie celów statutowych SNB i PIGE, a w szczególności w zakresie prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie...

Poparcie SNB dla BupS – POLAND

SNB wyraziło poparcie dla projektu „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii O_E i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną” (BupS – POLAND) realizowanego w konsorcjum firm pod kierunkiem KAPE S.A. w ramach konkursu programu Inteligentna Energia – Europa i przyjęło zaproszenie do udziału w...

SNB członkiem komitetu technicznego PKN

SNB zostało powołane na członka komitetu technicznego 179 PKN ds. ochrony cieplnej budynków i tym samym Pani Anna Sas-Micuń, główny ekspert SNB, została włączona do bazy danych reprezentantów członków KT.

Rozpoczęcie II etapu wdrażania Mechanizmu Prekonsultacji

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki odbyło dotychczas ponad siedemdziesiąt spotkań środowiskowych, które owocują systematycznym zgłaszaniem zainteresowania i poparcia dla rozwoju platformy środowiskowej przez organizacje branżowe. Kontynuując podjęte działania w zakresie realizacji celów statutowych SNB w środowisku budowlanym, Stowarzyszenie przeszło do wdrażania II etapu...

Pierwsze informacje prasowe o SNB

Działalność Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki staje się również widoczna w mediach. W lipcu pisali o nas: czasopismo Kominiarz Polski (3/2011), miesięcznik Elektro Info (6/2011) oraz portal Materiały Budowlane, które przedstawiły istotę powołania SNB. Ponadto miesięcznik Inżynier Budownictwa (07/-8/2011) w słowie wstępnym Redaktora Naczelnego, p. Barbary Mikulicz-Traczyk, zachęca...

liczba artykułów: 241, wyświetlane artykuły: 221 -230