wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR8.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla kotwi stałych i innych zabezpieczeń na dachach

W dniu 6 listopada 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla kotwi stałych i innych zabezpieczeń na dachach.

Stanowisko SNB w sprawie barier w rozwoju branży budowlanej

W dniu 22 października 2018 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przekazało do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii stanowisko dotyczące zidentyfikowanych problemów branży budowlanej, w tym związanych z odwróconym vatem.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla stanowisk postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych

W dniu 29 października 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla stanowisk postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 25 października 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych.

Powołanie nowego zespołu ds. wymagań technicznych związanych z implementacją rozszerzonej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej

W dniu 23 października 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się 1. spotkanie nowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie wymagań WT, mających zapewnić implementację rozszerzonych dyrektyw w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej.

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 17 październia 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

W dniu 9 października 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych oraz okien i drzwi balkonowych, a także balustrad

W dniu 6 września 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych oraz okien i drzwi balkonowych, a także balustrad.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji

W dniu 4 września 2018 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla wentylacji grawitacyjnej, hybrydowej i mechanicznej.

liczba artykułów: 241, wyświetlane artykuły: 41 -50