wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MPiPS w sprawie mieszkań chronionych

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 marca 2012 r. pod pozycją 305 opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.)

Rozporządzenie określa m.in. warunki pobytu w mieszkaniach chronionych. Zgodnie z art. 53 ust. 2 w/w ustawy mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępujące pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Zgodnie z § 6 ust. 2 opublikowanego rozporządzenia wyposażenie pomieszczeń i pokoi mieszkalnych w mieszkaniu chronionym uwzględnia podstawowe potrzeby i możliwości osób skierowanych, przy czym jedno mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 m2 .

Wyposażenie mieszkań chronionych musi odpowiadać wymaganiom ust. 3 i 4 § 6. Oprócz pomieszczeń mieszkalnych mieszkanie takie powinno posiadać kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej (przedpokój).

Wymiary pomieszczeń w mieszkaniu chronionym powinny umożliwiać wykonywanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

Rozporządzenie ustala termin dostosowania warunków pobytu w mieszkaniach chronionych na dzień 31 grudnia 2014 r.  

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas