wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana ustawy o efektywności energetycznej

 

31 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2359 opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.

Ustawa wprowadza następujące zmiany dotyczące:

- terminu wygasania z mocy prawa praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, wydłużenie terminu,

- wydłużenia terminu obowiązywania przepisów ustawy,

- doprecyzowania wykładni rozliczenia wykonania obowiązku uzyskiwania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej,

- ustalenia wskaźnika procentowego za rok 2016 na potrzeby obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej.

Zmiany w ustawie o efektywności energetycznej weszły w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas