wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w Warunkach technicznych dotyczących dróg publicznych

29 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1643 opublikowame zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zmiany przepisów weszły w życie z dniem 13 września 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 57 w zakresie  § 164a zmienianego rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas