wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Ustawa o zapewnieniu dostępności budynków osobom ze szczególnymi potrzebami

5 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1696 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa w art. 6 w pkt 1 ustala minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności architektonicznej, rozumiane jako:

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

- instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 20 września 2019 r. z wyjątkiem 1) art. 1 ust. 2, art. 6 pkt 2 oraz art. 7 ust. 3, które wchodzą w życie w zakresie: a) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2019 r., b) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2020 r., c) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - z dniem 23 czerwca 2021 r.; 2) art. 15-28, kóre wchodzą w życie z dniem 6 marca 2021 r.; 3) art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2, art. 29-34 i art. 51, które wchodzą w życie z dniem 6 września 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas