wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

17 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 304 opublikowane zostało

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, dotyczącego ustalenia wzoru formularza budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas