wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane

18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 308 opublikowane zostało

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane

Rozporządzenie, dotyczące zwolnienia kierownika budowy z wykonania  określonych czynności  przed rozpoczęciem budowy, weszło w życie z dniem 19 lutego 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas