działania SNB

publikacje SNB

Minimalna wysokość pomieszczeń

We wrześniowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy przepisy Warunków Technicznych dla budynków dotyczące problemu minimalnej dopuszczalnej wysokości pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu.

Docieplanie ścian budynku a prawo dysponowania nieruchomością

W kwietniowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem docieplania ścian a prawo dysponowania nieruchomością w kontekście spełnienia przepisów Warunków technicznych dla budynków

Charakterystyka energetyczna dla całości zamierzenia projektowego

W marcowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy zasady sporządzania charakterystyki energetycznej w odniesieniu do całości zamierzenia projektowego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej a kontenery

W lutowym numerze 2016 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy obowiązek sporządzenia świadectwa charakterytyki energetycznej w odniesieniu do kontenera lub zespołu kontenerów.

Minimalne wymiary podestu schodów

W lutowym numerze 2016 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy minimalne wymary podestu wchodów wynikające z ustaleń Warunków Technicznych dla budynków

Budowa boiska blisko działki rekreacyjnej

W grudniowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy przepisy ustawy Prawo budowlane oraz wykonawcze związane, dotyczące budowy boiska w pobliżu działki rekreacyjnej.

Żądanie odstępstwa od przepisów technicznych

W listopadowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy warunki uzyskiwania zgodny na odstępstwo od przepisów, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Warunki rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody

W październikowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawiamy warunki rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody wynikające z przepisów projektowania i użytkowania budynków mieszkalnych.

liczba artykułów: 37, wyświetlane artykuły: 11 -20