stowarzyszenie

członkowie zwyczajni

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zrzesza przedstawicieli organizacji branżowych, specjalistów firm dostawców materiałów, biur projektowych, ekspertów - osoby z szeroko pojętego rynku budowlanego, które mając na uwadze przejrzystość, aktualność i jednoznaczność przepisów zainteresowane są wprowadzeniem Mechanizmu Prekonsultacji w celu skonsolidowania działań środowiska budowlanego na rzecz funkcjonowania interdyscyplinarnej platformy wymiany doświadczeń i oczekiwań odnośnie cyklicznych zmian Warunków Technicznych. Mając na uwadze zrównoważony rozwój budownictwa i podnoszenie jakości budynków w Polsce członkowie SNB zainteresowani są również promocją stosowania nowoczesnych i energooszczędnych technologii i wyrobów w budownictwie.

Aktualna lista kontaktowa członków zwyczajnych SNB - dostępna po zalogowaniu dla członków SNB

Jeśli jesteś osobą fizyczną i posiadasz doświadczenie w branży budowlanej oraz ważna jest dla Ciebie przejrzystość, jednoznaczność, aktualność i przewidywalność krajowych przepisów techniczno-budowlanych, a także interdyscyplinarność dyskusji eksperckiej złóż deklarację członkowską.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas