wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Uzupełnienie wykazu prac legislacyjnych MTBiGM

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało Uzupełnienie Nr 4 wykazu prac legislacyjnych w części dotyczącej rozporządzeń.

Ministerstwo przewiduje wydanie sześciu rozporządzeń na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) –

ze względu na potrzebę zmiany działu administracji rządowej (obecnie jest to dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo):

ze względu na potrzebę wdrożenia ustaleń dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków:

ze względu na potrzebę ustalenia nowych wymagań technicznych:

W planach legislacyjnych przewiduje się również nowelizację rozporządzenia do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn.zm.) w związku ze zmianą przepisów ustawy od działach administracji rządowej – obecnie jest to dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas