wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

22 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1289 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Skutkiem nowelizacji WT2012 jest wprowadzenie nowego rozdziału 8a – „Instalacja telekomunikacyjna” w Dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków”, ustalającego:

Ponadto rozporządzenie wprowadza nowy pkt 47a w Załączniku nr 1 stanowiącym Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu, dotyczący ustalenia normy PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków, do których  odwołuje się § 192 b. Ustalenia tej normy uzyskały moc wymagania.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 23 lutego 2013 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas