wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

5 grudnia 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego na lata 2012-2014. 

W ramach prowadzonych działań przewiduje się:

1. Wykonanie prac analityczno-studialnych,

2. Dokonanie oceny projektów zmian Prawa budowlanego,

3. Przygotowanie tez do projektu Kodeksu budowlanego,

4. Prace redakcyjne w zespołach roboczych oraz scalenie wyników tych prac,

5. Konsultacje środowiskowe projektu Kodeksu budowlanego.

Przewidziany termin przekazania projektu Kodeksu budowlanego do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - 30 listopada 2014 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas