wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana rozporządzenia ws. przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

11 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 47 ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Potrzeba nowelizacji była konsekwencją postanowień ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) wprowadzono zmianę dotyczącą działu, polegającą na nadaniu charakteru lokalności planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu, który otrzymał brzmienie: ”budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.

W ramach nowelizacji w/w rozporządzenia:

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas