wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

4 września 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1018 ukazało się rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1018).

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) wprowadzono zmiany, polegające na wprowadzeniu wymagań dla stanowisk przeznaczonych do samodzielnego tankowania gazu płynnego, tj.:

- dopuszczenie, na samodzielnych stacjach gazu płynnego i stacjach paliw płynnych, na których dokonuje się dystrybucji gazu płynnego, możliwości utworzenia stanowisk przeznaczonych do samodzielnego tankowania, poprzez dodanie § 127a,  

- ustalenie  wymogów oznaczeniowych dla stanowisk przeznaczonych do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych, poprzez dodanie ust. 2 w § 130,

- ustalenie wymagań dla elementów wyposażenia technicznego, w tym systemu alarmowego, dla stanowisk przeznaczonych do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych, poprzez dodanie § 131a i § 131b.

Zmiany wchodzą w życie 19 września 2013 r.    

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas