wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych

W dn. 8 czerwca 2011 została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 117 ustawa z dn. 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zasadę, że akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu będą na bieżąco ogłaszane w formie dokumentu elektronicznego. Oznacza to, że zbiory dzienników urzędowych prowadzone będą jedynie w postaci elektronicznej, co pozwoli m.in. skrócić czas potrzebny do ogłoszenia aktu prawnego oraz zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do aktów prawnych. Likwidacji ulega podział dziennika urzędowego na numery i strony, a tym samym istotne staje się określenie nie tyle dnia wydania, ile dnia ogłoszenia aktu, którym będzie dzień ogłoszenia aktu na stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.

Ustawa wprowadza również zasadę, zgodnie z którą teksty jednolite aktów normatywnych będą ogłaszane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, o ile taki akt był nowelizowany w tym czasie. Obowiązek opracowywania tekstów jednolitych wobec wszystkich aktów normatywnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych. Tekst jednolity jest ogłaszany przez upoważniony do tego organ i uwzględnia wszystkie zmiany o charakterze redakcyjnym, jakie w nim zaszły od momentu ogłoszenia. Organ ten ponosi również odpowiedzialność za ewentualne błędy w tym tekście. 

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas