wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w prawie ochrony środowiska

30 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2087 opublikowano ustawę  z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska.

W ramach zmian dodano m.in. w tytule V w dziale III Rozdział 6 „ Kary pieniężne za uchybienia w zakresie sporządzania strategicznych map hałasu oraz programów ochrony środowiska przed hałasem”.

Ustawa zmieniająca weszła w życie  z dniem 14 listopada 2019 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas