wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii

27 października 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1945 opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii

Zgodnie z § 1 ust. 2 Minister Rozwoju i Technologii kieruje następującymi działami administracji rządowej:

  1. budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  2. gospodarka.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 października 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas