wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Warunki techniczne dla innych obiektów budowlanych

Trwają prace nad aktualizacją lub przyjęciem nowych rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych, których przepisy są powiązane z rozporządzeniem MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zgodnie z planem zadań legislacyjnych MI na II połowę 2011 roku w/w rozporządzenia leżące w gestii Ministerstwa Infrastruktury mają zostać wydane do końca bieżącego roku. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas