wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Systemowe zmiany w zakresie prawa budowlanego

Podczas XXXVIII posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski podsekretarz stanu w MI, Pan Janusz Żbik, zapowiedział, że do końca lipca przedstawione zostaną tezy do założeń nowego kodeksu budowlanego, projekt nowego prawa budowlanego przygotowany zostanie do końca listopada 2011, a następnie poddany zostanie on uzgodnieniom wewnątrzresortowym i przekazany do konsultacji społecznych (za informacją prasową MI).

Systemowe zmiany w zakresie prawa budowlanego będą miały istotny wpływ na kształtowanie krajowych przepisów techniczno-budowalnych. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas