wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

5 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 410 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

26 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 356 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

25 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 346 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

22 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 335 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

19 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 325 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

19 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 322 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec...

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki

18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 314 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane

18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 308 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane Rozporządzenie, dotyczące zwolnienia kierownika budowy z wykonania określonych czynności ...

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

17 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 304 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, dotyczącego ustalenia wzoru formularza budowy lub...

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

16 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 298 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 11 -20