wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie ME w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1316 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego Rozporządzenie ustala szczegółowe wymagnia techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów...

Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości

15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1309 opublikowowana została ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane precyzujące wyłączenia z podstawy wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 32 dodany ust. 4a)....

Rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobów budowlanych

3 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1230 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 20019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 lipca 2019 r.

Zmiany w ustawie o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

4 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1030 opublikowana została Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o efektywności energetycznej w zakresie kryterium...

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 801 opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zakres regulacji stanowi doprecyzowanie procedury wywłaszczeniowej nieruchomości.

Rozporządzenie w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W dniu 6 maja 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 831 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 16 ustawy Prawo budowlane.

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

15 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 695 opublikowana została ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Ustawa wprowadza następujące zmiany: - doprecyzowanie w ustawie, iż uprawnienia budowlane mogą być udzielanie w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, - podział uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej na odpowiednie zakresy, -...

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

27 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1648 opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska W tytule VII w dziale II dodaje się rozdział 5 "Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna" ustalający regulacje dotyczące zakresu działania spółki. Spółka może m.in.: 1) nabywać grunty, 2) przeprowadzać...

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 61 -70