wiadomości budowlane

Aktualności ze świata

Strategia dla europejskiego budownictwa

Komisja Europejska opublikowała w dn. 31 lipca 2012 r. komunikat ws. strategii zrównoważonej konkurencyjności budownictwa i przedsiębiorstw budowlanych (COM(2012) 433). Zawiera ona założenia prezentowane m.in. podczas dorocznego kongresu Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC) w Stambule (czerwiec 2012). Jednym z głównych filarów strategii jest efektywność...

Smart cities

Komisja Europejska opublikowała 10 lipca 2012 r. komunikat ws. Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz inteligentnych miast i gmin (Smart Cities and Communities European Innovation Partnership), którego celem jest wygenerowanie synergii w rozwoju technologicznym w trzech sektorach: energetycznym, transportu oraz ICT. Założenia Partnerstwa będą wdrażane poprzez programy badawcze i...

Aktualna lista Europejskich Norm zharmonizowanych dotycząca wyrobów budowlanych

W Dzienniku Urzędowym UE (OJ C 176 z dn. 19 czerwca 2012 r.) została opublikowana aktualna, skonsolidowana lista Europejskich Norm zharmonizowanych (13. wydanie), przyjętych na mocy Dyrektywy 89/106/EWG ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych o administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (zastąpioną przez Rozporządzenie Parlamentu...

Strategia Komisji Europejskiej dla budownictwa

Z okazji dorocznego kongresu Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC) w Stambule (czerwiec 2012), Komisja Europejska przedstawiła główne kierunki strategii, mającej na celu zwiększenia konkurencyjności sektora budowlanego i zapowiedziała jej publikację jesienią. Jednym z głównych założeń strategii będzie stymulowanie rynku poprzez wykorzystanie możliwości związanych...

Wytyczne dla państw członkowskich dot. wprowadzania inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych

Komisja Europejska opublikowała w dn. 9 marca 2012 r. rekomendacje dla państw członkowskich dotyczące prac przygotowawczych związanych z wprowadzaniem inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych (smart metering). W dokumencie zawarte zostały m.in. wytyczne dla analizy kosztów i korzyści z uwzględnieniem aspektów związanych z ochroną danych osobowych i...

Konsultacje społeczne ws. mechanizmów finansowych w zakresie efektywności energetycznej budynków

W połowie lutego 2012 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące mechanizmów finansowania działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków, podejmowanych zarówno na poziomie UE oraz krajowym/regionalnym. W ocenie Komisji obecne tempo termomodernizacji budynków jest niewystarczające w kontekście realizacji ogólnych...

Dłuższe konsultacje społeczne w UE

Od 1 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przedłuża czas trwania konsultacji społecznych z ośmiu do dwunastu tygodni w celu zwiększenia udziału obywateli, rynku i organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym na poziomie europejskim. Dodatkowo dla podmiotów wpisanych w Rejestrze Przejrzystości (Transparency Register) Komisja wprowadziła usługę wczesnego powiadamiania o planowanych...

Efektywne wykorzystanie zasobów w budownictwie

Komisja Europejska opublikowała w dn. 20 września 2011 r. Mapę Drogową na rzecz Efektywnego Wykorzystywania Zasobów w Europie (Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM(2011) 571 final), w którym budownictwo uznane zostało za jeden z obszarów o dużym potencjale zwiększenia efektywności stosowanych rozwiązań i zużycia zasobów. Komisja Europejska uznaje, że obecna...

Nowe uwarunkowania techniczno-budowlane w Niemczech

W Niemczech zostały w ostatnich tygodniach przyjęte ustawy, które wpływają na uwarunkowania techniczno-budowlane w zakresie projektowania i wznoszenia nowych budynków: Ustawa o wspieraniu ochrony klimatu w kontekście rozwoju miast i gmin (Gesetz zur die Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden) z 22 lipca 2011 r., określająca ogólne...

Najlepsze praktyki w zakresie kształtowania warunków technicznych dla budynków – HOLANDIA

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki analizuje najlepsze praktyki w zakresie współpracy środowiskowej i przeprowadzania konsultacji społecznych w procesie stanowienia i wdrażania przepisów techniczno-budowlanych. W Holandii z początkiem 2012 r. wchodzą w życie nowe przepisy techniczno-budowlane, które w sposób systemowy zmienią obowiązujące regulacje z 2003 r. Opracowanie...

liczba artykułów: 15, wyświetlane artykuły: 1 -10