wiadomości budowlane

Aktualności ze świata

Najlepsze praktyki w zakresie kształtowania warunków technicznych dla budynków – HOLANDIA

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki analizuje najlepsze praktyki w zakresie współpracy środowiskowej i przeprowadzania konsultacji społecznych w procesie stanowienia i wdrażania przepisów techniczno-budowlanych. 

W Holandii z początkiem 2012 r. wchodzą w życie nowe przepisy techniczno-budowlane, które w sposób systemowy zmienią obowiązujące regulacje z 2003 r. Opracowanie nowych przepisów zostało dokonane dzięki szerokim konsultacjom środowiskowym, realizowanym również w sposób zinstytucjonalizowany poprzez Overlegplatform Bouwregelgeving (patrz poniżej). Wprowadzenie przepisów w życie poprzedzi organizowany 7 grudnia 2011 r. kongres budowlany oraz cykl szkoleń dla profesjonalistów omawiający zakres zmian. 

***

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 23 czerwca 2003 r. powołało platformę środowiskową w zakresie konsultacji przepisów techniczno-budowlanych (Overlegplatform Bouwregelgeving). Do jej zadań należy m.in. wymiana informacji o kształtowaniu krajowych i międzynarodowych przepisów budowlanych, wydawanie zaleceń w zakresie prawa budowlanego i związanych z nim przepisów, czy wydawanie opinii w odniesieniu do proponowanych zmian i oceny skutków regulacji. W jej skład wchodzą reprezentanci organizacji zrzeszających m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, architektów, osoby niepełnosprawne, przedsiębiorstwa energetyczne, wodociągowe czy instalacyjne, stowarzyszenia i fundacje branżowe, gminy i miasta. Inne podmioty zainteresowane konsultacjami mogą wziąć udział w spotkaniach po uprzedniej notyfikacji do Ministra Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które prowadzi sekretariat platformy. Ze strony administracji publicznej udział biorą przedstawiciele ministerstw, których działalność wpływa na realizację polityki budowlanej, władze samorządowe czy komitet normalizacyjny. 

Zobacz również najlepsze praktyki w Australii

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas