wiadomości budowlane

Aktualności ze świata

Konsultacje społeczne ws. mechanizmów finansowych w zakresie efektywności energetycznej budynków

W połowie lutego 2012 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące mechanizmów finansowania działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków, podejmowanych zarówno na poziomie UE oraz krajowym/regionalnym. W ocenie Komisji obecne tempo termomodernizacji budynków jest niewystarczające w kontekście realizacji ogólnych celów w zakresie efektywności energetycznej do 2020 r. Ponadto właściwie zamodelowane wsparcie finansowe jest istotnym elementem wdrażania przez państwa członkowskie założeń Dyrektywy 2010/31/UE.

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 może przynieść kolejne możliwości współfinansowania projektów termomodernizacyjnych. Komisja Europejska zauważa również istniejące bariery rynkowe oraz finansowe, a także odnosi się do konieczności wzmocnienia otoczenia regulacyjnego.

W celu przeprowadzenia efektywnej dyskusji środowiskowej, przygotowany został dokument konsultacyjny. Zgodnie z nowymi standardami, konsultacje społeczne trwają 12 tygodni, tj. do 18 maja 2012. 

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas