wiadomości budowlane

Aktualności ze świata

Wytyczne dla państw członkowskich dot. wprowadzania inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych

Komisja Europejska opublikowała w dn. 9 marca 2012 r. rekomendacje dla państw członkowskich dotyczące prac przygotowawczych związanych z wprowadzaniem inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych (smart metering). W dokumencie zawarte zostały m.in. wytyczne dla analizy kosztów i korzyści z uwzględnieniem aspektów związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa.

Zgodnie z Dyrektywą 2009/72/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej państwa członkowskie zostały zobowiązane do przestawienia analiz kosztów i korzyści do 3 września 2012 r.

(Załącznik nr 1 Dyrektywy 2009/72/WE, pkt 2)

Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsumentów w rynku dostaw energii elektrycznej. Wdrożenie tych systemów pomiarowych może być uzależnione od ekonomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów  i  korzyści dla rynku oraz indywidualnego konsumenta lub od oceny, która forma inteligentnego pomiaru jest uzasadniona z  ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej opłacalna oraz w jakim czasie ich dystrybucja jest wykonalna. 

Biuro Europejskie / SNB
opracowanie

Biuro Europejskie / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas