wiadomości budowlane

Aktualności ze świata

Aktualna lista Europejskich Norm zharmonizowanych dotycząca wyrobów budowlanych

W Dzienniku Urzędowym UE (OJ C 176 z dn. 19 czerwca 2012 r.) została opublikowana aktualna, skonsolidowana lista Europejskich Norm zharmonizowanych (13. wydanie), przyjętych na mocy Dyrektywy 89/106/EWG ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych o administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów  budowlanych (zastąpioną przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych). 

Obecna lista nie zawiera nowych pozycji (w porówaniu do 12. wydania z 2011 r.), jednakże uwzględnia zmiany dotyczące dat zakończenia okresu współistnienia dla niektórych zmienionych Europejskich Norm zharmonizowanych oraz przyjęte nowelizacje. 

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas