wiadomości budowlane

Aktualności ze świata

Strategia Komisji Europejskiej dla budownictwa

Z okazji dorocznego kongresu Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC) w Stambule (czerwiec 2012), Komisja Europejska przedstawiła główne kierunki strategii, mającej na celu zwiększenia konkurencyjności sektora budowlanego i zapowiedziała jej publikację jesienią. Jednym z głównych założeń strategii będzie stymulowanie rynku poprzez wykorzystanie możliwości związanych z rozwiązaniami racjonalizującymi zużycie energii w budynkach.

Komisja Europejska wskazuje, że w budynkach niskoenergetycznych 80% kosztów operacyjnych może zostać zaoszczędzonych poprzez zastosowanie zintegrowanych rozwiązań technicznych, lecz nadal jest to mała skala wdrożeń. Dotychczas w UE wzniesiono około 20 tys. budynków niskoenergetycznych, z czego około 17 tys. w samych Niemczech i Austrii.

Obecnie jedynie siedem państw członkowskich UE zdefiniowało standard budynków niskoenergetycznych (AT, CZ, DK, UK, FI, FR i DE, BE -Flandria). Zazwyczaj wymagane zmniejszenie zużycia energii będzie się wahać od 30 do 50% w odniesieniu do budynku referencyjnego (w świetle dotychczasowych standardów technicznych).

Sektor budownictwa odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce europejskiej, generując 6,3% PKB (po uwzględnieniu producentów wyrobów budowlanych, architektów, inżynierów, itp., udział ten sięga prawie 10%), zapewniając 20 milionów miejsc pracy. Konkurencyjność firm budowlanych stanowi zatem ważny problem nie tylko dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ogóle, ale także do zapewnienia stabilności całego sektora. 

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas