wiadomości budowlane

Aktualności ze świata

Najlepsze praktyki w zakresie kształtowania warunków technicznych dla budynków – AUSTRALIA

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki analizuje najlepsze praktyki w zakresie współpracy środowiskowej i przeprowadzania konsultacji społecznych w procesie stanowienia i wdrażania przepisów techniczno-budowlanych. Australijska Rady ds. Prawa Budowlanego (Australian Building Codes Board – ABCB) przyjęła nową propozycję zmian przepisów techniczno-budowlanych, mając na względzie...

Konsultacje społeczne na temat przyszłości zrównoważonego budownictwa

Komisja Europejska planuje opublikować do końca 2011 r. komunikat dotyczący kierunków rozwoju zrównoważonego budownictwa i rozpoczęła konsultacje społeczne jego założeń. Komisja zamierza przedstawić w nim serię inicjatyw, które wspierałyby sektor w osiąganiu celów zrównoważonego i konkurencyjnego budownictwa oraz w lepszy sposób koordynowałyby działania...

Konkluzje Rady ds. Energii z 10 czerwca 2011 r.

Rada ds. TTE (Energia) na posiedzeniu w dn. 10 czerwca 2011 r. przyjęła konkluzje dotyczące Planu na rzecz efektywności energetycznej w 2011 r. W kontekście budownictwa podkreślono, że z uwagi na długie okresy eksploatacji budynków państwa członkowskie powinny posiadać odpowiednią elastyczność w realizacji działań związanych z poprawą charakterystyki energetycznej istniejących...

Publikacja wytycznych dotyczących wdrażania Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Eceee (european council for an energy efficient economy) opublikował (6.05.2011) wytyczne dotyczące wdrażania Dyrektywy sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), uwzględniające wynik dyskusji wewnętrznej i doświadczeń krajowych w zakresie działań związanych z renowacją budynków. Efekty wdrażania celów EPBD - zarówno w zakresie procentowej redukcji zużycia...

Nieformalne spotkanie ministrów do spraw energii - działania w zakresie efektywności energetycznej budynków

W dniach 2-3 maja 2011 r. odbyło się w Budapeszcie nieformalne spotkanie ministrów do spraw energii. Głównym tematem rozmów był Komunikat Komisji "Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r." z 8 marca 2011 r., KOM(2011) 112 wersja ostateczna, wyznaczający długoterminowe cele dla całej UE w zakresie redukcji emisji dwutlenku...

liczba artykułów: 15, wyświetlane artykuły: 11 -20