stowarzyszenie

misja SNB

Misją Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki jest:

  • integracja środowiska budowlanego na potrzeby inicjowania procesu stanowienia prawa wskutek realizacji prekonsultacji, zgodnie z opracowaną koncepcją Mechanizmu Prekonsultacji, umożliwiającego skuteczniejsze wykorzystanie zachodzących zmian rozwojowych techniczno-technologicznych w dziedzinie energooszczędności oraz rozwiązań innowacyjnych, a także zapewnienie poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
  • organizacja wsparcia eksperckiego dla administracji rządowej w procesie ustalania, aktualizacji oraz wdrażania wymagań techniczno-budowlanych, mającego poprawić jakość i zwiększyć efektywność tego procesu,
  • organizacja środowiskowej wymiany informacyjnej dotyczącej interdyscyplinarnych zagadnień okołobudowlanych, a także kreowania procedur i zaleceń w dziedzinie projektowania oraz wykonawstwa budynków

Pola zainteresowań Stowarzyszania Nowoczesne Budynki wynikające ze statutu to:

Stanowienie prawa


Proces budowlany


Nowe technologie


Jakość budownictwa


Racjonalizacja użytkowania energii


Statystyka budownictwa


Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas