warunki techniczne

przepisy europejskie

Unia Europejska przyjmuje coraz to nowe dokumenty, które przez państwa członkowskie powinny być efektywne wdrażanie i odpowiednio uwzględniane w systemie krajowym. Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Ogromny niewykorzystany jeszcze w pełni potencjał w zakresie oszczędności przedstawiają budynki. Odpowiednie krajowe instrumenty prawne powinny stwarzać warunki do skutecznego wykorzystania tego potencjału.

Obowiązujące dyrektywy i komunikaty

Biuro Europejskie / SNB
opracowanie

Biuro Europejskie / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas