działania SNB

publikacje SNB

Linie rozgraniczające miejsca parkingowe

W styczniowym numerze 2019 r. Inżyniera Budownictwa  omawialiśmy wymagania warunków technicznych dla budynków i usytuowania odnoszące się do stanowisk postojowych użytkowanych  i projektowanych, zlokalizowanych w budynku i poza nim.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas