działania SNB

publikacje SNB

Branża dźwigowa o II Konwencie SNB

W marcowym 2017 r. numerze magazynu "Dźwig" ukazał się artykuł p. Rafała Jeżowskiego podsumowujący II Konwent SNB.

Problem z obowiązkiem stosowania Polskich Norm

W kwietniowym 2017 r Inżynierze Budownictwa omawialiśmy problem z obowiązkiem stosowania Polskich Norm w świetle postanowień Warunków Technicznych dla budynków.

Pomieszczenie kotłowni a moc kotła

W marcowym 2017 r. Inżynierze Budownictwa omawialiśmy przepisy Warunków technicznych dla budynków dotyczące pomieszczenia kotłowni na paliwo stałe z uwagi ma moc cieplną nominalną zastosowanego kotła, a także przepisy dotyczące instalowania kominków opalanych drewnem.

Remont i przebudowa szopy

W marcowym 2017 r. Inżynierze Budownictwa omawialiśmy przepisy ustawy Prawo budowlane dotyczące remontu i przebudowy szopy.

Minimalna wysokość pomieszczeń

We wrześniowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy przepisy Warunków Technicznych dla budynków dotyczące problemu minimalnej dopuszczalnej wysokości pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu.

Docieplanie ścian budynku a prawo dysponowania nieruchomością

W kwietniowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem docieplania ścian a prawo dysponowania nieruchomością w kontekście spełnienia przepisów Warunków technicznych dla budynków

Charakterystyka energetyczna dla całości zamierzenia projektowego

W marcowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy zasady sporządzania charakterystyki energetycznej w odniesieniu do całości zamierzenia projektowego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej a kontenery

W lutowym numerze 2016 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy obowiązek sporządzenia świadectwa charakterytyki energetycznej w odniesieniu do kontenera lub zespołu kontenerów.

Minimalne wymiary podestu schodów

W lutowym numerze 2016 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy minimalne wymary podestu wchodów wynikające z ustaleń Warunków Technicznych dla budynków

Budowa boiska blisko działki rekreacyjnej

W grudniowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy przepisy ustawy Prawo budowlane oraz wykonawcze związane, dotyczące budowy boiska w pobliżu działki rekreacyjnej.

liczba artykułów: 41, wyświetlane artykuły: 11 -20