działania SNB

publikacje SNB

Żądanie odstępstwa od przepisów technicznych

W listopadowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy warunki uzyskiwania zgodny na odstępstwo od przepisów, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Warunki rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody

W październikowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawiamy warunki rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody wynikające z przepisów projektowania i użytkowania budynków mieszkalnych.

Artykuł na temat spotkania GR7 w Biuletynie NOT

W styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego Naczelnej Organizacji Technicznej W Gdańsku znaleźć można sprawozdanie ze spotkania GR7 ''Środowisko i zasoby naturalne'', które odbyło się w biurze SNB 17 listopada 2014 roku. Tematem spotkania był problem promieniotwórczości materiałów budowlanych.

Artykuł w kwartalniku Instalacje

W grudniowym numerze kwartalnika Instalacje ukazał się artykuł eksperta SNB, Krzysztofa Niesteruka na temat spełnienia wymagań dotyczących minimalnego przekroju przewodów kominowych.

W sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynku

W grudniowym numerze Inżyniera Budownictwa zamieszczony został komentarz do Ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, autorstwa Anny Sas-Micuń,głównego eksperta technicznego SNB.

Rozbudowa blisko granicy działki

W najnowszym numerze Inżyniera Budownictwa udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące rozbudowy blisko granicy działki.

Zasady określania charakterystyki energetycznej i oceny tej charakterystyki

Przepisy dotyczące obowiązku określania charakterystyki energetycznej oraz wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej sprawiają ich użytkownikom wiele problemów interpretacyjnych. Ze względu na swoją współzależność należy je analizować w sposób powiązany. W październikowym numerze pisma Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ''Inżynier...

O usytuowaniu budynku gospodarczego na działce budowlanej

Przepisy techniczno-budowlane ( WT) sprawiają ich użytkownikom wiele problemów interpretacyjnych. Wymagania stawiane budynkom są złożone i należy je analizować w sposób powiązany. We wrzesniowym numerze pisma Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa '' Inżynier Budownictwa'' odpowiadamy na wątpliwosci dotyczące usytuowania budynku gospodarczego na działce...

liczba artykułów: 41, wyświetlane artykuły: 21 -30