działania SNB

wydawnictwo

Magazyn ekspercki Warunki Techniczne.PL

Strona www magazynu WarunkiTechniczne.pl Warunki Techniczne.PL są dwumiesięcznikiem skierowanym do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych tematyką przepisów techniczno-budowlanych oraz rozwojem nowoczesnego budownictwa w Polsce. Naszym podstawowym założeniem jest przybliżenie problematyki techniczno-prawnej ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. WT.pl jest jedynym na rynku pismem w formule "eksperci ekspertom", w którym każdy temat omawiany jest z perspektywy różnych grup zainteresowań, tak, aby w możliwie najpełniejszy sposób oddać złożoność danego zagadnienia.

Wypowiadają się w nim cenieni eksperci, największe autorytety w danej dziedzinie. W każdym numerze można też znaleźć sprawozdania z bieżących dyskusji eksperckich odbywających się w ramach spotkań grup roboczych działających w obrębie SNB.
Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas