wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do nowelizacji Warunków Technicznych dla budynków

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, w odpowiedzi na pismo Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, przy piśmie z dnia 31 stycznia 2020 r. zgłosiło propozycje zmiany wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków techniczych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas