działania SNB

mechanizm prekonsultacji

Mechanizm Prekonsultacji w środowisku budowlanym

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki [SNB] opracowało koncepcję Mechanizmu Prekonsultacji, który ma skonsolidować działanie środowiska budowlanego w celu identyfikacji bieżących problemów w stosowaniu Warunków Technicznych oraz wypracowania wspólnych propozycji cyklicznych aktualizacji przepisów techniczno-budowlanych w Polsce.

W przekonaniu SNB, jedynie regularna i usystematyzowana zmiana przepisów, poprzedzona szeroką interdyscyplinarną dyskusją szerokiego grona specjalistów ze środowiska akademickiego, ekspertów-praktyków stowarzyszeń i zrzeszeń, przedstawicieli branżowych grup producenckich różnorodnych wyrobów budowlanych oraz ekspertów instytucji rządowych w wyniku, której nastąpi wypracowanie wspólnych propozycji zmian wraz z oceną przewidywanych skutków społeczno - gospodarczych, gwarantuje, iż polskie przepisy budowlane umożliwią budowę i modernizację budynków:

Dążeniem SNB jest uznanie procesu Prekonsultacji, realizowanego w oparciu o proponowany Mechanizm i budowę interdyscyplinarnego zaplecza eksperckiego, jako stałego elementu procedury legislacyjnej wykorzystywanego w celu wsparcia resortu właściwego w procesie stanowienia prawa budowlanego.


Schemat Mechanizmu Prekonsultacji


<< przeciągnij schemat >>

Schemat mechanizmu prekonsultacji

copyright © SNB

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas