wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii

W dniu 26 września 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii.

Stanowisko SNB do projektu dokumentu

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w ramach konsultacji społecznych, przedstawiło stanowisko do projektu dokumentu "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania".

Stanowisko SNB do projektu Parlamentu Europejskiego rozszerzenia Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W dniu 30 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynlki przekazało do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa stanoiwsko dotyczące rozszerzenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu

W dniu 11 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla ścian osłonowych, okien drzwi i balustrad

W dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się spotkanie ekspertów zespołu ds. wymagań konstrukcyjnych, ppoż, użytkowych oraz ochrony cieplnej dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, a także okien, balkonów i balustrad.

Kolejne spotkanie GR2/GR4 w sprawie wymagań dla wentylacji pożarowej

W dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego.

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7 dotyczące wymagań zrównoważonego rozwoju.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

W dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych, schodów ruchomych i chodników ruchomych, innych urządzeń podnoszących.

Kolejne spotkanie GR6

W dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 odbędzie się kolejne spotkanie GR6 dotyczące projektowanych zmian w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń do ograniczania przepięć

W dniu 9 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń do ograniczania przepięć.

liczba artykułów: 235, wyświetlane artykuły: 81 -90