wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej

W BIP Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej, opracowany na podstawie delegacji z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551).

Projekt rozporządzenia określa:

1) sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w art. 29 pkt 4 i 5 w/w ustawy;

2) tryb przeprowadzania sprawdzenia wymagań, o których mowa w art. 29 pkt 1-3 w/w ustawy;

3) kryteria jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz tryb ich powoływania;

4) sposób dokumentowania kwalifikacji niezbędnych do powołania w skład komisji kwalifikacyjnej, w szczególności wykształcenia i stażu pracy;

5) wysokość opłaty za przeprowadzanie egzaminu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) jest objęte zakresem programowym egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej. 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas