wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Propozycja nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

26 czerwca 2012 r. Rząd przyjął propozycję nowelizacji przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki, dotyczącej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551).

Projekt zmian zakłada:

„Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1 i audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie mogą być wykonywane przez tę samą osobę dla tego samego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.”

Z powyższego wynika, że audyt efektywności energetycznej, potwierdzający oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, nie może być wykonywany przez osobę, która sporządziła audyt efektywności energetycznej na potrzeby zgłoszenia przedsięwzięcia, służącego poprawie efektywności energetycznej, do przetargu w celu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas