wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Jednolity tekst warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 

29 stycznia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod  pozycja  124 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas