wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

16 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 298 opublikowane zostało

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas