wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MR,PiT zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

19 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 325 opublikowane zostało

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas