wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania

W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dn. 24 czerwca 2013 r. pod pozycją 36 ukazało się Zarządzenie nr 15 z dn. 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania.

Zespół został utworzony na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dn. 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) i działać ma bezterminowo. Stanowi on organ pomocniczy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Do zadań Zespołu należy:

- wsparcie w zakresie opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii,

- wsparcie w zakresie opracowania stosowanej w praktyce definicji budynków o niemal zerowym zużyciu energii,

- wskazanie celów pośrednich służących poprawie efektywności energetycznej w obszarze budynków, na potrzeby spełnienia ustaleń Dyrektywy 2010/31/UE,

- wsparcie w zakresie opracowania optymalnych zasad finansowania w celu zwiększenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii, w tym wskazanie planów działania oraz środków finansowych i innych w celu promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii, 

- wsparcie w zakresie określenia optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas