działania SNB

publikacje SNB

Wymagania dla schodów zewnętrznych i wewnętrznych - dotychczasowe i aktualnie obowiązujące

W listopadowym numerze 2018 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy wymagania dla schodów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku - obowiązujące oraz dotychczasowe.

Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od pomieszczeń spożywczych

W październikowym numerze 2018 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy regulacje prawne dotyczące wymaganych odległości zbiorników na odchody zwierzęce od pomieszczeń/magazynów spożywczych.

Zasady prowadzenia przewodów wentylacji grawitacyjnej

W lipcowo-sierpniowym 2018 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy zasady prowadzenia przewodów wentylacji grawitacyjnej wynikające z ustaleń Warunków Technicznych dla budynków.

Warunki zabudowy pomieszczeń gospodarczych

W grudniowym 2017 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem warunków zabudowy budynków gospodarczych na tle warunków technicznych dla budynków.

Ekspertyza techniczna w rozumieniu przepisów WT

We wrześniowym 2017 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem wykonywania ekspertyzy technicznej w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków.

Parking a granica działki budowlanej i pas drogowy

W lipcowo-sierpniowym 2017 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem sytuowania parkingu w relacji z granicą działki budowlanej i pasem drogowym w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych.

Branża dźwigowa o II Konwencie SNB

W marcowym 2017 r. numerze magazynu "Dźwig" ukazał się artykuł p. Rafała Jeżowskiego podsumowujący II Konwent SNB.

liczba artykułów: 40, wyświetlane artykuły: 1 -10